STOWARZYSZENIE POSZUKIWAŃ MIEJSC WALK
I MARTYROLOGII ORAZ MOGIŁ WOJENNYCH
"LEŚNI"

STRONA GŁÓWNA

      
       
Stowarzyszenie Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych "Leśni" jest organizacją o charakterze historyczno-poszukiwawczym z dużym naciskiem na edukację, działającym głównie na terenie Puszczy Augustowskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Suwalszczyzny. Jej  celem jest prowadzenie poszukiwań    miejsc związanych ze zdarzeniami historycznymi zarówno w terenie, jak i w źródłach pisanych oraz pamiątek historycznych.      

      Poszukiwania terenowe prowadzone są  z pomocą sprzętu elektronicznego oraz poprzez wywiady z ludźmi, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Badania  poprzedzone są zazwyczaj dokładnymi studiami dostępnych materiałów pisanych. Działalność stowarzyszenia obejmuje głównie: wydarzenia  z okresu zaborów -powstanie listopadowe i styczniowe, pierwszą i drugą wojnę światową z naciskiem na działania partyzantów polskich w czasie drugiej wojny, okres powojenny ( żołnierze wyklęci i obława augustowska).

       Bardzo ważnym zadaniem stowarzyszenia jest odnajdywanie miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, szczególnie nieodkrytych do tej pory mogił. W pierwszej kolejności stowarzyszenie będzie realizować projekty związane z powstaniem styczniowym ze względu na 150. rocznicę wybuchu powstania. Jednocześnie zostaną podjęte działania związane z  aktywnością partyzantów w obrębie Puszczy Augustowskiej w czasie drugiej wojny i po jej zakończeniu.  Szczegółowe informacje dostępne są w statucie stowarzyszenia na stronie internetowej.

       Osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę w zakresie tematów działalności Stowarzyszenia Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych "Leśni", szczególnie dotyczącą nieznanych mogił, miejsc walk, lokalnych opowieści, kapliczek, krzyży, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem podanym na stronie.

     
  Jeżeli chcą Państwo wesprzeć działalność naszej organizacji prosimy o wpłaty na konto: 94 1060  0076 0000 3380 0005 9123.

Copyright "LEŚNI"