STOWARZYSZENIE POSZUKIWAŃ MIEJSC WALK
I MARTYROLOGII ORAZ MOGIŁ WOJENNYCH
"LEŚNI"

KONTAKT
Siedziba Stowarzyszenia "Leśni"
16-300 Augustów, ul. Armii Krajowej 20


Telefon 661 912 628 (aktualnie prosimy o kontakt na naszego maila)

e-mail: lesni@stowarzyszenielesni.pl

Strona internetowa:  www.stowarzyszenielesni.pl


NIP 8461661146, REGON 200756766

Numer konta:
  94 1060  0076 0000 3380 0005 9123

Copyright "LEŚNI"